Waarom lid worden

Waarom lid worden van de LVPW?

Het lidmaatschap van de LVPW biedt als belangrijkste voordeel dat je onderdeel uitmaak van een beroepsvereniging met leden die zich actief inzetten om de professionaliteit van het beroep psychosociaal hulpverlener verder te ontwikkelen. Daarnaast zijn er ook zakelijke voordelen:

 • Herkenbaarheid als geregistreerd psychosociaal werkende, psychosociaal therapeut of psychosociaal trainer
 • Naar buiten kunnen treden met naam en logo van de vereniging
 • Gebruik kunnen maken van intercollegiale intervisie en supervisie
 • Beroepsmatige belangenbehartiging
 • Ondersteuning bij contacten met zorgverzekeraars
 • Registerleden worden door een groot deel van de zorgverzekeraars erkend, waardoor voor cliënten in veel gevallen een vergoeding mogelijk is
 • Leden ontvangen gratis het tijdschrift Counselling Magazine
 • De vereniging organiseert workshops ter bevordering van de deskundigheid van haar leden
 • Er is een voordelig aanbod aan collectieve verzekeringen, waaronder een voordelige collectieve beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Klik hier voor het verzekeringsaanbod

De LVPW is als beroepsvereniging aangesloten bij de koepelorganisatie RBCZ. Hierdoor genieten cliënten van de aangesloten leden een uitgebreider pakket aan vergoedingen en vallen zij tevens onder het klacht- en tuchtrecht van de RBCZ /TBCZ. www.rbcz.nu

Contributie

De contributie is afhankelijk van het soort lidmaatschap. Het bedrag van de contributie is incl. abonnement Counselling Magazine; excl. de verplichte collectieve beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

 1. Contributie voor leden in opleiding voor 2019: € 55,00 per jaar
 2. Contributie voor register- en basisleden voor 2019: € 269,00 per jaar
 3. De premie voor de verzekering van de beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheid bedraagt voor 2019: € 70,00 inclusief assurantiebelasting
 4. Registratie bij de geschilleninstantie SCAG,  www.scag.nl, € 39,33
 5. Eenmalige administratiekosten bij aanmelding: € 170,00 (Inschrijfgeld € 60,00, registratiekosten € 110,00)
 6. Bij betaling in 2 termijnen wordt € 5,- aan administratiekosten in rekening gebracht.

Naast de jaarlijkse kosten voor het lidmaatschap zijn er eenmalige kosten voor registratie, validatie en muurschild. Deze kosten zijn:
- voor  registratie € 170
- indien nodig voor validatie, eenmalig € 60
- waarborg voor LVPW-muurschild: € 91

Direct aanmelden als lid?

Als register- of basislid: klik dan hier
Als lid in opleiding: klik dan hier.

Op zoek naar
een hulpverlener?

Ik ben op zoek naar:

En/of zoek op naam
of woonplaats

Uitgebreid zoeken