Erkende opleidingen

Toelatingseisen voor geregistreerd lidmaatschap:

Een kandidaat kan worden toegelaten als geregistreerd lid indien hij of zij beschikt over een bewijs van psychosociale basiskennis plus een diploma van een aanvullende vierjarige psychosociale beroepsopleiding. 

1. Bewijs van psychosociale basiskennis

Een kandidaat voldoet aan de eisen van de psychosociale basiskennis, als hij, of zij een diploma bezit van een opleiding welke erkend is door CPION of door SNRO voor de psychosociale basiskennis. Een overzicht van erkende opleidingen vind je op www.cpion.nl en www.snro-instituut.nl  

HBO Bachelordiploma
Kandidaten die een van de onderstaande diploma’s hebben behaald na 1989, beschikken eveneens over voldoende psychosociale basiskennis. Zij hoeven dus niet het diploma psychosociale basiskennis te behalen maar moeten wel over een erkende aanvullende beroepsopleiding te beschikken.
De erkende Bachelordiploma's zijn:
1. Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (MWD), 
2. Sociaal Pedagogische Hulpverlening (SPH), 
3. Culturele en Maatschappelijke Vorming (CMV), 
4. Creatieve Therapie, 
5. Toegepaste Psychologie,
6. Kunstzinnige Therapie en 
7. (Ortho)Pedagogiek.
8. Ook opleidingen die leiden tot het ECP-certificaat voldoen.
9. HBO-V, of SPV

 

2. De aanvullende psychosociale beroepsopleiding.

 Dit kan een door de LVPW erkende beroepsopleiding zijn op het gebied van psychosociale counseling of psychosociale therapie. Zie onderstaande lijst voor een overzicht van erkende opleidingen. 

Erkende psychosociale beroepsopleidingen: 
Academie Integrale Menswetenschappen SPSO
Diploma vier-jarige opleiding Psychosociale Begeleiding
Informatie: www.spso.nl

Opleidingsinstituut RTNederland
Diploma van de 3 jarige Postinitiele opleiding ‘specialist traumaverwerking door middel van Reïncarnatie Therapie’
Een door CPION erkende opleiding psychosociale basiskennis maakt onderdeel uit van deze opleiding.
informatie: www.rtnederland.nl

Europees Instituut
Diploma Master Counselor
Informatie: www.europeesinstituut.nl

Interactie Academie Antwerpen,
Diploma systeemcounseling, met aanvullend specialisme 
Het opleidingstraject is modulair opgebouwd en bestaat uit minimaal 252 uur opleiding (duur 2 jaar) en een jaar supervisies (33 uur). Aangevuld met een aantal specialistische modules aan (minimaal 78 uur), namelijk forensische hulpverlening (10 dagen plus 3 dagen naar keuze), trauma en verwerking (14 dagen); procesmatig werken met kinderen en jongeren (13 dagen); narratieve hulpverlening (11 dagen, plus 2 dagen naar keuze). Natuurlijk kan men ook nog kiezen voor een eenjarige module als extra aanvulling.
Informatie: http://interactie-academie.be/trajecten/leertraject-counseling  

Academie Recresco 
Diploma 4 jarige opleiding ervaringsgericht Psycho-sociaal Therapeut.

Informatie: www.recresco.nl

Academie Gradatim

Diploma 4 jarige opleiding Psychosociaal Werk en Counseling
Informatie: www.gradatim.nl 

Kempler Instituut
Diploma 4 jarige post-HBO opleiding Ervaringsgerichte Psychosociale Therapie 
Informatie: www.kempler-instituut.nl

Christelijke Hogeschool Ede
Informatie: ww.che.nl
Leren over leven Utrecht
Diploma van de vierjarige opleiding Contextuele Therapie. 

Academie voor psychotherapie
Diploma van de 4-jarige beroepsopleiding Integratieve Psychotherapie
Diploma van de 4 jarige opleiding Integratieve Counseling & Coaching
Diploma van de 3-jarige opleiding Integratieve Hypnotherapie
Diploma van de 3-jarige opleiding Integratieve Addiction Counseling
Diploma van de 4 jarige opleiding Integratieve Addiction Therapie
Een door CPION erkende opleiding psychosociale basiskennis maakt onderdeel uit van elk van deze opleidingen.
Informatie: http://www.academie-psychotherapie.nl

Korzibsky Instituut Nederland en België
Diploma 4-jarige opleiding in de oplossingsgerichte cognitieve en systeemgerichte therapie. 
Informatie: http://www.korzybski-international.com

NVRG erkende systeemopleiding
Diploma van de opleiding Theoretisch-Technische Cursus (TTC) van 212 uur, Deze opleiding moet door de validatiecommissie worden getoetst.
Informatie: www.nvrg.nl

Bureau De Roos
Opleiding: Psychosociale Therapie
T: 0578-628042
E: info@bureauderoos.nl
I: www.bureauderoos.nl
Contactpersoon: mevrouw Dieke Oosterwijk

Overige psychosociale beroepsopleidingen:

Indien je een andere vergelijkbare specialistische opleiding hebt behaald op het gebied van psychosociaal counseling, of -therapie, kun je dit diploma laten toetsen door de validatiecommissie. De criteria voor toetsing zijn op de eerste plaats de opleidingsduur en het (post) HBO-niveau en als tweede criterium moet de opleiding passen bij de integrale en holistische visie van de LVPW, die wij zien als complementair aan de reguliere geestelijke gezondheidszorg. De opleiding kan ook uit enkele gestapelde modulen binnen een modaliteit bestaan. Deze modules dienen eerste getoetst te worden door de validatiecommissie. Klik hier om het validatieformulier te downloaden

Op zoek naar
een hulpverlener?

Ik ben op zoek naar:

En/of zoek op naam
of woonplaats

Uitgebreid zoeken