Criteria voor lidmaatschap

Wil je je aanmelden als lid van de LVPW, dan zijn daarvoor drie mogelijkheden:

 1. Registertherapeut  LVPW
  Hiervoor moet je voldoen aan alle criteria van de LVPW èn aan de aanvullende criteria van de zorgverzekeraars èn je moet zijn/worden aangesloten bij de RBCZ.
 2. Basistherapeut LVPW
  Hiervoor moet je voldoen aan alle criteria die de LVPW stelt, maar is het niet nodig ook aan de aanvullende criteria van de zorgverzekeraars te voldoen.
 3. Lid in opleiding 
  Dit lidmaatschap staat open voor iedereen die al is begonnen aan een door de LVPW goedgekeurde basisopleiding, maar nog niet voldoet aan de voorwaarden voor basistherapeut.
   

1. Registertherapeut LVPW

De LVPW stelt hoge eisen aan de beroepsuitoefening. Deze zijn vastgelegd in het beroepsprofiel. Je kunt je aanmelden als registertherapeut LVPW als je voldoet aan de in het registratiereglement vermelde eisen voor dit lidmaatschap. Alle registerleden moeten voldoen aan de criteria voor opname in ons beroepsregister:

 1. Om als  registertherapeut LVPW te worden geregistreerd, dien je te voldoen aan alle eisen die ook aan het basislidmaatschap worden gesteld (zie hieronder bij 2. Basistherapeut LVPW)
 2. Daarnaast moet je ook voldoen aan de aanvullende eisen van de zorgverzekeraars: je moet beschikken over een bewijs van psychosociale basiskennis. Het kan zijn dat je basisopleiding hieraan voldoet, en zo niet, dan is een extra opleiding psychosociale basiskennis noodzakelijk.

Alleen bij dit lidmaatschap komen je consulten in aanmerking voor vergoeding door de zorgverzekeraars.
 

2. Basistherapeut LVPW

Voor aanmelding als basistherapeut gelden de volgende eisen. 

 1. De kandidaat dient te beschikken over relevante psychosociale basisopleiding, aangevuld met een diploma van een aanvullende drie- of vierjarige psychosociale beroepsopleiding.Voor Master Psychologen geldt een aanvullende tweejarige beroepsopleiding.
  Klik hier voor een overzicht van erkende opleidingen. 
 2. Bij aanmelding en daarna eens per 5 jaar moet een geldige verklaring omtrent gedrag worden overlegd (aan te vragen bij de gemeente)
 3. Deelname aan de verplichte collectieve beroepsaansprakelijkheidsverzekering en registratie bij de geschilleninstantie SCAG, www.scag.nl
 4. Ondertekening van de LVPW-verklaring (gedragscode) over beroepsmatig functioneren
 5. Ondertekenen van de LVPW-verklaring over privacybeleid
 6. Bij zelfstandige vestiging als hulpverlener: voldoen aan de gestelde eisen voor praktijkvoering– en inrichting
 7. Kunnen aantonen te beschikken over minimaal 400 uur relevante werkervaring (eventueel via een stage)
 8. Voldoen aan de eisen voor het aantal cliëntcontacturen:
  - Minimaal 330 cliëntcontacturen per jaar (wat neerkomt op gemiddeld 8 uur per week), OF
  - Minimaal 180 cliëntcontacturen per jaar (wat neerkomt op gemiddeld 4 uur per week), aangevuld met 4 uur supervisie per jaar (door een door de LVPW erkende supervisor
 9. Registratie geschiedt voor een periode van twee jaar, daarna is herregistratie noodzakelijk. Voor verlenging van het lidmaatschap moet je kunnen aantonen dat je gedurende de looptijd van je licentie aan alle voorwaarden voor het lidmaatschap hebt voldaan:
 • Je voldoet nog steeds aan de opleidingseisen die op dat moment aan je lidmaatschap worden gesteld
 • Je hebt voldoende cliëntcontacturen gemaakt, zo nodig aangevuld met voldoende supervisie-uren
 • Je hebt voldoende PE-punten gehaald
 • Je hebt voldoende intervisie-uren gemaakt

 

 • De licentieperiode voor leden met meer dan 330 cliëntcontacturen is 3 jaar.
 • De licentieperiode voor leden met minimaal 180 cliëntcontacturen per jaar, aangevuld met 4 uur supervisie per jaar, is 2 jaar.

 

3. Lid in opleiding

Je kunt je aanmelden als lid in opleiding als je het beroep van psychosociaal werkende ambieert, maar nog niet kunt voldoen aan de door de LVPW gestelde criteria voor het lidmaatschap als basistherapeut. Je bent wel al begonnen met een erkende basisopleiding.
Ben je lid in opleiding, dan wordt je lidmaatschap eens per twee jaar opnieuw getoetst. Je kunt het formulier voor het aanvragen van het lidmaatschap als 'lid in opleiding' opvragen bij de backoffice van de LVPW, info@lvpw.nl.

Op zoek naar
een hulpverlener?

Ik ben op zoek naar:

En/of zoek op naam
of woonplaats

Uitgebreid zoeken