Erkend bij- en nascholingsaanbod

Jungiaanse Coachings- en Counselingstechnieken

De cursus vindt plaats in vijf dagen. De eerste dag is een voorbereidendedag, waarin theorie wordt aangeboden. De daarop volgende dagen neemt iederecursist het materiaal mee van een gesprek dat op een diepgaand niveau isgevoerd en wordt van hieruit de cursus spelenderwijs en verdiependerwijsgegeven. 
Het doel is dat de coach leert niet meer op de oppervlakte gesprekken tevoeren, maar desgewenst enkel in de diepte, waarbij niet het alledaagsewordt aangeraakt, maar juist de diepere lagen in het bewustzijn van de mens.
50 scholingspunten. Gevalideerd tot 1 mei 2020

Meer informatie:
SPSO
Mevrouw Fransje de Jongh
Telefoon: 030-2803819
e-mail: adm@spso.nl
website: www.spso.nl

 


 

Seksualiteit, natuurlijk in partnerrelatietherapie

Een tweedaagse training met in totaal 11 contacturen, waarbij aandacht wordt besteed aan de gehechtheidstheorie, de correlatie met seksualiteit, therapiemodellen en de daarbij behorende systemische en experiëntiële interventies. Seksualiteit bespreken en therapeutisch bewerken in een systemische therapie staat centraal. 

Aan deze tweedaagse training zijn 20 scholingspunten toegekend. De accreditatie loopt tot 02-02-2023.

  

Meer informatie:

petradeij@praktijkpetradeij.nl

www.praktijkpetradeij.nl

 06-41757820


 

Verder na een affaire, werken met ontrouw

Een tweedaagse training met in totaal 11 contacturen.

Als relatietherapeut hebben wij regelmatig te maken met affaires, omdat de paren met wie wij werken nu eenmaal affaires hebben. Soms heeft het paar al uit alle macht geprobeerd samen de affaire te verwerken, een plek te geven en lukt dit niet. Anderen melden zich aan in de crisis van de net aan het licht gekomen ontrouw. Werken met ontrouw is hard werken, niet alleen voor het paar maar ook voor de therapeut.

Bij ontrouw zijn er meer ballen in de lucht. Dit plaatje helpt, ook voor de paren. Want zelf herkennen zij ook de hevigheid van de escalaties, de emoties en de stiltes. Het beeld van jongleren met eigenlijk iets te veel ballen in de lucht geeft dan ruimte, omdat het duidelijk maakt dat er eigenlijk zoveel zo snel moet. Als de ballen zouden staan voor thema’s of onderwerpen, waar denken we dan aan, waar moeten we alert op zijn?

 Aan deze tweedaagse training zijn 20 scholingspunten toegekend. De accreditatie loopt tot 02-02-2023.

Meer informatie:

petradeij@praktijkpetradeij.nl

www.praktijkpetradeij.nl

06-41757820

 


 

Workshop Rationeel Emotieve Therapie

Gedachten en overtuigingen spelen een hoofdrol bij veranderingsprocessen, stress en zelfvertrouwen. Iedere hulpverlener krijgt te maken met jongeren of volwassenen die zichzelf niet verder helpen met hun gedachten. Met de kennis van RET bent u beter in staat om cliënten bewust te maken van beperkende patronen en om ze te helpen om deze te doorbreken. De cursus is kort, maar met de nodige theoretische onderbouwing, duidelijk, praktijkgericht en lekker boeiend!
Scholingspunten: 15 punten. Gevalideerd tot 6 maart 2020 


Workshop Anderen begeleiden bij faalangst

Faalangst komt heel veel voor en niet alleen bij kinderen! Ook volwassenen worden vaak geblokkeerd door gebrek aan zelfvertrouwen. Leer in 2 dagen om faalangst te herkennen en om jongeren en volwassenen hiermee goed te begeleiden. Om anderen goed te begeleiden bij faalangst is de RET-methode onmisbaar. De RET-methode komt in deze cursus niet meer aan bod. Ik ga ervan uit dat u hier al mee kunt werken. Anderen Begeleiden bij Faalangst is dus bedoeld voor professionals die de RET-methode al beheersen. Als dit bij u niet het geval is, volg dan eerst de RET-cursus bij Upside Down Trainingen. Het zijn beide hele boeiende, praktische cursussen!

Scholingspunten: 15 punten. Gevalideerd tot 6 maart 2020

Meer informatie:
Upside Down Trainingen
Mevrouw H. Bogaard
06-29467597
E-mail info@upsidedownsite.nl
Website: www.upsidedownsite.nl


De Interactie Academie VZW biedt trainingsprogramma's en opleidingen aan waarin thema's en praktijkvragen worden behandeld vanuit een systeemtheoretische optiek. Zij bieden onderstaande opleidingen aan die door de LVPW geaccrediteerd zijn: 

Creatieve methodieken: experimenteren met vele "talen" 
In deze opleiding onderzoek je hoe diverse creatieve werkvormen kunnen bijdragen tot aansluiting en verandering. Onderwerpen: materiaal gebruiken, tekenen, verhalen vertellen, werken met foto’s en film, psychodrama, lichaamsoefeningen en meditatietechnieken, werken met poppetjes, gebruik van beweging en ruimte, enz. 
60 scholingspunten, indien gestart na 1-5-2014: 150 scholingspunten, gevalideerd tot 1 januari 2023:

Opleiding Samenwerkingsgericht en systemisch werken met gezinnen.
Tijdens deze opleiding leer je inzicht te verwerven op de impact van communicatiepatronen, posities, omgangsvormen, waarden en normen in een gezin en proberen van daaruit aan te sluiten bij het gezin en de verschillende gezinsleden. We oefenen methodieken die zowel voor het gezin als voor de verschillende gezinsleden identiteitsversterkend en constructief kunnen werken.
60 scholingspunten, indien gestart na 1-5-2014: 150 scholingspunten, gevalideerd tot 1 januari 2023:

Ontwikkelingsbegeleiding, ouderbegeleiding en opvoedingsondersteuning
In deze opleiding leer je over deze moeilijkheden denken vanuit systeemtheoretische concepten en verwerf je methodes waarmee je aan de slag kan in drie toepassingsgebieden: individuele kind- en jongerenbegeleiding, ouderbegeleiding en het intermediair werken met andere professionelen.
60 scholingspunten, indien gestart na 1-5-2014: 150 scholingspunten, gevalideerd tot 1 januari 2023 (de opleiding wordt niet meer gegeven)

Procesgericht en systeemtheoretisch werken met individuen.
Deze opleiding biedt een theoretisch raamwerk en methodiektraining voor hulpverleners en therapeuten, die zich willen bekwamen in het systeemtheoretisch en veelzijdig therapeutisch werken met individuen van alle leeftijden, jong en oud.  
60 scholingspunten indien gestart na 1-5-2014: 150 scholingspunten, gevalideerd tot 1 januari 2023

Toegepaste begeleidingsmethoden en multisystemisch werken.
In deze opleiding leer je om procesmatig te werken met multiprobleemsituaties. Vanuit een meerzijdig partijdige houding probeer je je zicht te krijgen op de verschillende (machts)posities en standpunten van alle betrokkenen. 
60 scholingspunten, indien gestart na 1-5-2014: 150 scholingspunten, gevalideerd tot 17 oktober 2017 (de opleiding wordt niet meer gegeven):

Opleiding partnerrelatietherapie.
Tijdens deze opleiding onderzoek je hoe interfamiliale, sociaal-maatschappelijke en culturele contextenzowel de partners als de hulpverleners beïnvloedt en begrenst. De dynamiek, communicatieprocessen en steeds terugkerende interactiecirkels in een partnerrelatie worden onder de loep genomen. We besteden daarbij aandacht aan gevoelens, verbondenheid, intimiteit, verschil en eigen ruimte voor elk van de partners.
60 scholingspunten, indien gestart na 1-5-2014: 150 scholingspunten, gevalideerd tot 1 januari 2023:

Meer informatie:
Interactie-Academie VZW
Van Schoonbekestraat 33 
2018 Antwerpen België 
Telefoon: +32 (0)3 237 01 52 
E-mail: secretariaat@interactie-academie.be 
URL: www.interactie-academie.be 


Basisopleiding Systemisch Werk met familieopstellingen

Het systemisch werk met opstellingen dat door Bert Hellinger in Duitsland werd ontwikkeld geniet een enorme belangstelling in Nederland. Veel mensen hebben kennis gemaakt met dit werk als toeschouwer, representant of cliënt in één van de workshops. Bij een groeiend aantal is een behoefte bestaan om zich de ziens- en zijnswijze en vaardigheden van het werken met opstellingen eigen te maken, verder te verdiepen en te integreren in de beroepspraktijk. Voor hen is deze basisopleiding systemisch werk bedoeld. 
In vijf blokken van twee dagen en twee blokken van drie dagen (totaal 16 dagen) kunnen deelnemers leren om zelfstandig opstellingen te begeleiden en het systemisch werk te integreren in hun beroepspraktijk. Deze intensieve opleiding zal een verrijking bieden voor het professionele handelen van de deelnemers, ook wanneer zij niet opstellingen als zodanig willen gaan begeleiden. Het gaat hier om een basisopleiding. Het begeleiden van Opstellingen vraagt naast het opdoen van veel ervaring ook een bepaalde basishouding en sensitiviteit. Aan al deze aspecten zal in de opleiding ruim aandacht worden besteed, maar vragen veelal nog verdere ontwikkeling.
60 scholingspunten indien gestart na 1-5-2014: 150 scholingspunten, gevalideerd tot 13.05.2023 

Meer informatie
Bert Hellinger Instituut Nederland
Mevrouw A. Matthijssen
telefoon: 050-5020680 / 06-53357252
info@hellingerinstituut.nl
www.hellingerinstituut.nl


De kracht van autobiografisch schrijven

Schrijven over je eigen leven is heilzaam. Onderzoek toont dat autobiografisch schrijven stressverlagend, inzichtgevend, gezondheidsbevorderend en therapeutisch kan werken. Het blijkt een laagdrempelige en effectieve methode om je levensloop te onderzoeken en
inzicht te krijgen in wie je bent en wat je wilt in het leven. Met autobiografische schrijfopdrachten kom je snel tot de kern. Thema's, motieven, betekenisvolle samenhangen: ze komen bovendrijven in de verhalen die je schrijft aan de hand van simpele schrijfopdrachten. De kracht van autobiografisch schrijven is onder meer dat het voor vrijwel elke doelgroep geschikt is en zowel individueel als in groepen te gebruiken is. Bovendien ervaren veel mensen het schrijven vaak als zeer vreugdevol.
Scholingspunten: 40 punten, gevalideerd tot 1 januari 2020.

Meer informatie:
SPSO
mevrouw F. de Jong
telefoon: 030-2803819
f.dejongh@spso.nl
www.spso.nl


De basisopleiding Persoonlijke ontwikkeling en professionele communicatie

Deze opleiding combineert drie doeltreffende en bekende psychologische stromingen en is daarmee uniek in Nederland. De wijsheid van het enneagram geeft je een diep inzicht in jezelf, Transactionele Analyse (TA) leert je onbewuste patronen herkennen in je relaties met anderen en NLP geeft een veelheid aan technieken waarmee je doelgericht leert communiceren en je eigen gedrag en dat van anderen kan aansturen.Familieopstellingen ten slotte, wordt als vierde invalshoek gebruikt om verborgen belemmeringen binnen relaties, familie en/of organisatiesystemen zichtbaar te maken. 
Deze tweejarige opleiding is geaccrediteerd voor 150 punten en gevalideerd tot 1 juni 2021.

Masteropleiding Counseling & Coaching 
In deze vervolgopleiding wordt verdieping aangeboden in je verdere persoonlijke en professionele ontwikkeling als begeleider. Je leert elk Enneagramtype grondig kennen en concrete interventies toe te passen in de begeleiding. Je krijgt daarbij inzicht in de ongezonde aspecten van de Enneagramtypes vanuit de klassieke psychopathologie (DSM-IV). Deze invalshoek geeft extra diepgang juist wanneer begeleidingsprocessen stagneren. Je leert doelgericht te werken vanuit het `hier en nu` en minder snel mee te gaan in de zijwegen van de weerstand.
Deze 1-jarige opleiding is geaccrediteerd voor 150 punten en gevalideerd tot 1 juni 2021.

Informatie beide opleidingen:
Corael Opleidingen
030-2200355
info@corael.nl
www.Corael.nl 


Cursus Individueel Systemisch Werk
De cursus heeft als opzet de deelnemers te trainen in het thuisraken in de systemische manier van kijken en om onderdelen van opstellingen toe te kunnen gaan passen in individuele begeleiding. De docent kan voor het geven van deze cursus putten uit een zeer groot arsenaal aan scholing en ervaring wat bijdraagt aan de kwaliteit van de cursus. De cursus geeft de Psychosociaal Werker duidelijk extra gereedschap om cliënten te begeleiden. 
50 scholingspunten, gevalideerd tot 16 maart 2021.

Meer informatie:
Praktijk IBTS, mevrouw Maria Rotte
T 024-3600835 / 06-51181486
ibts@planet.nl
www.mariarotte.nl


Training voor professionals "Traumaverwerking van seksueel misbruik binnen instelling, gezin en de Rooms Katholieke Kerk in breder perspectief"

Seksualiteit is onlosmakelijk verbonden met het menszijn. Ongewenste seksuele intimiteiten en seksueel misbruik leiden tot ernstige traumatisering op korte, maar zeker ook op langere termijn. Op mentaal, emotioneel en lichamelijk niveau treedt er ernstige beschadiging op. Het herkennen van de symptomen en daarna de professionele begeleiding is essentieel voor het verwerken van de traumatiek en het weer kunnen functioneren in de maatschappij.

Deze 10-daagse training is ontwikkeld door RT Nederland, is voor alle professionals en is niet speciaal gericht op reïncarnatietherapie.

De training is geaccrediteerd voor 100 punten en gevalideerd tot 16.08.2021

Meer informatie:
Marilou Koene-Boulanger
0162-516363
voorzitter@rtnederland.nl
www.rtnederland.nl

 


 

9e Nederlandse Congres over Geneeskunde en Spiritualiteit

Brug tussen Geneeskunde en Spiritualiteit

Dit congres geeft aan de deelnemer de mogelijkheid het verband tussen spiritualiteit en geneeskunde te onderzoeken en te verkennen. Vervolgens hoe de medische en geestelijke zorg van de patiënt te combineren. Om tenslotte het inzicht te verdiepen in de rol die spiritualiteit speelt in zowel het welzijn van de medische professional als van de patiënt.

LVPW accrediteert 7 punten voor haar leden.

Plaats: Conferentiezaal van het Amsterdam Art Center Donauweg 23, 1043AJ Amsterdam

Informatie en aanmelding: http://www.geneeskundeenspiritualiteit.nl

Datum: 27-10-2018

Het congres is geaccrediteerd voor 7 scholingspunten en gevalideerd tot 11 oktober 2021.

Meer informatie:
Maria Moraes
06-54267902
info@nrsp.nl
www.geneeskundeenspiritualiteit.nl

 


 

 

Seksualiteit, natuurlijk in partnerrelatietherapie  

Partnerrelatie, seksualiteit en gehechtheid zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. In de praktijk van de hulpverlening blijkt het voor systeemtherapeuten soms lastig om seksualiteit een normaal en vanzelfsprekend, natuurlijk,  onderdeel van de therapie te laten zijn. Professionals voelen zich vaak verlegen met of niet voldoende bekwaam therapeutische interventies te doen met betrekking tot seksualiteit. Gezien de wederzijde invloed van seksualiteit en welbevinden in de partnerrelatie, behoren omgaan met seksuele aspecten of problematiek tot het domein van de systeemtherapeut en is het wenselijk dat dit vloeiend onderdeel is van de relatietherapie. Daar seksualiteitsbeleving sterk verbonden is met gehechtheid en er vanuit dit theoretisch kader veel van kan worden begrepen, wordt in deze cursus aandacht besteed aan hoe dit in te zetten in de partnerrelatietherapie vanuit modellen die op de gehechtheidstheorie aansluiten.

Het betreft een zesdaagse cursus die in totaal 40 uur beslaat, met per bijeenkomst 2 à 3 uur voorbereidingstijd.

In de eerste bijeenkomsten wordt aandacht besteed aan de gehechtheidstheorie, de correlatie met seksualiteit, genoemde therapiemodellen en de daarbij behorende systemische en experiëntiële interventies. In de daaropvolgende bijeenkomsten wordt aandacht besteed aan andere thema’s. Hierin kunnen, op verzoek van cursisten, eventueel aanpassingen worden aangebracht, bijvoorbeeld met betrekking tot specifieke onderwerpen.  Seksualiteit bespreken en therapeutisch bewerken in een systemische therapie staat centraal.

De cursus geeft ruim baan aan reflectie, systemische en experientiële componenten door de opgenomen persoonlijke oefeningen in de bijeenkomsten.

De opleiding is geaccrediteerd voor 60 scholingspunten en gevalideerd tot juni 2022.

Meer Informatie:
Petra Deij
E: petradeij@praktijkpetradeij.nl  
I: www.praktijkpetradeij.nl

 


 

EFT-trainingen

 

Instituut: Stichting EFT Nederland

Training: EFT Based Basiscursus

Geaccrediteerd tot 22.05.2022

Aantal punten: 45

 

Instituut: Stichting EFT Nederland

Training: Verdiepingstraining EFT

Geaccrediteerd tot 22.05.2022

Aantal punten: 80                         

training@eft.nl

www.eft.nl

 


 

De aanvullende opleiding ‘Helend Tekenen’

Een twee jarige praktische aanvullende beroepsopleiding, waarbij je de verborgen taal van tekeningen leert herkennen, begrijpen en hanteren. Aan de hand van het eigen kunstzinnige proces maak je een persoonlijke ontwikkeling door en vergroot je je beroepsmogelijkheden.

Contactpersoon: Nicolette van der Smagt

T: 06-27181172

E: n.vdsmagt@gmail.com

I: www.alsdezon.nl

Aantal punten: 150

Geaccrediteerd tot 25.08.2022

Ben je geïnteresseerd in de taal van tekeningen en het herkennen, begrijpen en toepassen daarvan? Wil je weten hoe je dit kan toepassen voor persoonlijke groei of verdieping van je vak.

Kom dan naar de introductiedag op 25 februari. https://alsdezon.nl/opleiding-de-kracht-van-het-tekenen/
De opleiding start op maandag 15 april in Groningen.

 


 

 

De Maskermaker

Systemisch Werken en Lichaamswerk

Delf mijn gezicht op,
Maak mij mooi.
Wie wordt ontmaskerd,
wordt gevonden
en zal zichzelf opnieuw verstaan.
En leven bloot en onomwonden,
Aan niets of niemand meer ten prooi.
Delf mijn gezicht op,
maak mij mooi.

Huub Oosterhuis

In deze opleiding leer je hoe mensen hun maskers maken en hoe de karakterstructuren waarneembaar zijn in het lichaam en zijn energiehuishouding. Je leert wat hun kwaliteiten, vaardigheden en taken in het leven zijn. Welke specifieke levensthema's spelen rondom de verschillende maskers en hoe de liefdeskwetsuren door het masker bedekt worden. Hoe systeemdynamieken en bindingen spelen bij de verschillende maskers.

Deze opleiding werkt vanuit de invalshoeken: systemisch werken, lichaamswerk en energetisch werk. Naast deze diagnostische kaders leer je in deze opleiding welke interventies bij de specifieke maskers effectief en helend zijn. Het doel is de mogelijkheden van de begeleider te verruimen om thematieken bij de cliënt te herkennen en daar gericht op in te spelen.

Belangrijke aandachtspunten binnen de opleiding zijn:

 • de maskers of karakterstructuren, hun specifieke energieën, schaduwwerk en lijfelijke representatie, levensthema's
 • systemische dynamieken, de betekenis van hun specifieke bindingen en taak
 • lichaamswerk, energetisch werk
 • mannelijke en vrouwelijke energie, overdracht en tegenoverdracht
 • de vorm en de essentie van de maskers.

Inhoud

In deze opleiding wordt de beweging van de incarnatie als rode draad gevolgd in hoe de verschillende karakterstructuren zich ontwikkelen. In tweedaagse blokken wordt gewerkt rondom de verschillende maskers, de verbinding tussen de systemische maskerprincipes en het lichaamswerk, ondersteund door het werken met energie, adem en stem. Je leert om binnen systemisch werk het eigen lichaam als instrument te hanteren en om bij de cliënt lichaamskenmerken op basis van de verschillende maskers te herkennen. Je leert welke maskerkwaliteiten – zowel in jezelf als in de ander – in de schaduw, in het onbewuste blijven en hoe deze als krachtbronnen te gebruiken.

De karakterstructuren die wij onderscheiden zijn:

 • het schizoïde masker
 • het orale masker
 • het symbiotische masker
 • het psychopathische masker
 • het masochistische masker
 • het rigide masker

Onderwerpen die aan de orde komen

 • het lichaam als spiegel: karakterstructuur diagnose en actie
 • het lichaam als poort van de ziel: de manier waarop het lichaam bewoond wordt
 • plek en het versterken van grounding
 • ontwikkelingspsychologie, liefdeskwetsuur en polariteit
 • systemische dynamieken en loyaliteit aan het systeem van herkomst
 • fysieke en energetische kenmerken van de maskers
 • emotie, cognitie en gedrag van de verschillende maskers
 • uitreiken/hechting, rouw in relatie tot bonding
 • geven en nemen en het werken met de ademhaling
 • 'er zijn' gekoppeld aan oefeningen met de stem
 • maskers en dynamieken, overdracht en tegenoverdracht
 • de principes van de mannelijke en vrouwelijke energie
 • patronen van karakterstructuren in de relatie
 • maskers en hun levensthema's
 • verraad en verlangen in de relatie

Thema's als de vroegkinderlijke ontwikkeling, vrouwelijke en mannelijke energie, overdracht en tegenoverdracht komen op bijzondere wijze aan bod.

Voor wie is deze opleiding?

Cursisten die de opleiding Systemisch Werken hebben afgerond. Professionals die zich binnen hun vakgebied als trainer, therapeut of begeleider verder willen ontwikkelen en bekwamen in het toepassen van diagnostiek en het plaatsen van lichaamsgerichte en systemische interventies.

Phoenix Opleidingen

T: 030-2380547

E: info@phoenixopleidingen.nl

I: https://www.phoenixopleidingen.nl/ons-aanbod/vervolg-opleidingen/de-maskermaker/         

Geaccrediteerd tot: 16 oktober 2023

Aantal punten: 150

 


Seminar Hechting als Bron

Op 21 en 22 november 2018 wordt dit seminar gehouden. In deze workshop gaat Gwen Timmer in op de biologische en neurologische factoren die een rol bij hechting spelen, gebaseerd op o.a. Somatic Experience van Peter Levine. Daarop aansluiten verdiepen we ons in de werkwijze, die o.a. dor dr. Franz Ruppert (Duitsland) is ontwikkeld over de oorzaken van hechtingstrauma. De visie van Franz Ruppert sluit aan bij de hechtingstheorie zoals o.a. beschreven door Bowlby en Ainsworth e.a.

Expertisecentrum Omgaan met Verlies

T: 040-2260450

E: info@omgaan-met-verlies.nl

I: www.omgaan-met-verlies.nl

Geaccrediteerd tot: 17.10.2023

Aantal punten: 20

 


Workshop De Reis van de Held

BOG training & organisatieadvies heeft een methode met een bijbehorende tool ontwikkeld, genoemd naar het mythologische thema ‘DE REIS VAN DE HELD(IN)’. Hiermee kunnen ontwikkel- en veranderprocessen bij mensen vanuit een diepere bewustzijnslaag begeleidt worden.

Onze methode is gebaseerd op de dieptepsychologie van C. G. Jung. Zij werkt visueel met 22 afbeeldingen, ontworpen door studenten van de Hogeschool voor de Kunsten.

De betekenis die achter de afbeeldingen schuil gaat is archetypisch en inhoudelijk afgeleid van de oud Indiase Vedische wijsheidstraditie. In een gesprekssituatie kunnen hierdoor onbewuste thema’s, bewust gemaakt worden.

T: 06-51290954

E: bog@annepauen.nl

I: www.dereisvandeheld.nl

Geaccrediteerd tot: 18.3.2024

Aantal punten: 10

 


 

Werken met Ik-grensbewustzijn in therapie, counseling (samenwerking) relaties

In 2019 en 2020 komt psychiater en psychotherapeut dr. Nick Blaser weer naar Nederland voor de zesdaagse training: Werken met Ik-grensbewustzijn in therapie, counseling en (samenwerking)relaties.

Dat we grenzen hebben, dat ervaren we. We voelen het als er over onze grens gegaan wordt. Of wanneer we zelf over onze grens gaan.  De beleving en de begrenzing van onze psychische-ik-ruimte speelt een belangrijke rol in ons leven en in onze onderlinge relaties. De kwaliteit van onze psychische grens beïnvloedt ons dagelijks geluk. De manier waarop onze psychische ruimte ingericht is bepaalt eveneens hoe we in het leven staan en hoe we omgaan met onszelf en anderen en hoe we omgaan met de dingen die we op ons levenspad tegenkomen .
Aan de hand van een eenvoudig ruimtelijk leren deelnemers analyseren en werken met de psychische ik-ruimte. Het model en de visie op grenzen is ontwikkeld door psychiater en psychotherapeut dr. Nick Blaser. Nick werkt als psychiater en psychotherapeut in Basel. Nick spreekt Nederlands. 
Deze masterclass bestaat uit 2 maal een driedaagse module. In de eerste drie dagen van de training maak je kennis met de visie en werkwijze van Nick Blaser. Aan de hand van een ruimtelijk model wat door Nick de 3-dimensionale grensvisualisatie wordt genoemd (3-DGV) leren de deelnemers grensthema’s analyseren en werken met de begrenzing van de psychische ik-ruimte.  Tijdens de tweede driedaagse wordt ingezoomd op het werken met gevoelens. We leren met het ruimtelijke aandachtsmodel (interpersonal attention management) afweer-mechanismen nog beter begrijpen en ermee werken. 

Deze training is voor iedereen die professioneel met mensen werkt. Nick spreekt Nederlands.Data: 15, 16 en 17 november 2019 en 31 januari, 1 en 2 februari 2020.

De plaats ergens in midden Nederland. Kosten voor 6 dagen € 995,- (ex overnachting en Btw) Inclusief thee/koffie en uitgebreid lunchbuffet.Kijk voor meer informatie op: www.ikgrensbewustzijn.nl . Of bel: 0622205257. De training is geaccrediteerde door de SKB en het register vaktherapie en door de LVPW (aantal punten 45).

Op zoek naar
een hulpverlener?

Ik ben op zoek naar:

En/of zoek op naam
of woonplaats

Uitgebreid zoeken