Kwaliteitsbewaking

Alle leden moeten de kwaliteitscriteria die door de vereniging ontwikkeld zijn onderschrijven. Elk lid is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de eigen professionaliteit en kwaliteitsbewaking.

Wij willen als beroepsvereniging kwaliteit leveren. Daarom heeft de LVPW een streng kwaliteitsbeleid geformuleerd dat bestaat uit de volgende facetten:

  • Zorgvuldige selectie bij toelating (toelatingscriteria)
  • Minimum eis aantal cliëntgebonden contacturen per jaar
  • Permanente bij- en nascholingsverplichting 
  • Visitatiebezoek (praktijkbezoek/toetsing naleving criteria)
  • Toetsing bij de herregistratie (eens per 2 of 3 jaar)
  • Accreditatie van de verplichte scholing en opleiding
  • Intervisie


Op zoek naar
een hulpverlener?

Ik ben op zoek naar:

En/of zoek op naam
of woonplaats

Uitgebreid zoeken