Wie zijn wij

De Landelijke Vereniging Psychosociaal Werkenden (LVPW) is opgericht in 1995 en is een onafhankelijke beroepsvereniging voor professionals in het psychosociale werkveld.

De LVPW heeft als doelstelling bekendheid te creëren voor het beroep van psychosociaal hulpverlener, professionaliteit te stimuleren en de kwaliteit van dit beroep verder te ontwikkelen.
Daarnaast behartigt de LVPW de belangen van de psychosociaal hulpverlener. De leden zijn opgenomen in het LVPW-beroepsregister en worden door vele zorgverzekeraars erkend. Een collectieve beroepsaansprakelijkheidsverzekering is verplicht. Daarnaast neemt de LVPW actief deel aan de redactie van Counselling Magazine. Leden ontvangen dit tijdschrift gratis.

Psychosociaal werk

De psychosociaal hulpverlener ondersteunt en begeleidt personen bij situaties die zij als ongewenst, pijnlijk, ongemakkelijk of frustrerend ervaren. Hij of zij helpt de cliënt om de hulpvraag inzichtelijk te maken, leert de cliënt beter omgaan met bestaande problemen en bevordert daarmee het herstel en het geestelijk en emotioneel welbevinden van mensen.

Hierbij hoort de overtuiging dat de mens niet los kan worden gezien van de maatschappelijke context waarvan hij of zij deel uitmaakt. De psychosociaal hulpverlener werkt op basis van een gevarieerde, cliëntgerichte benadering.  

Psychosociale problemen kunnen zich voordoen in de vorm van psychische problematiek, zoals stemmingsproblemen, een laag zelfbeeld, angst, onzekerheid, nervositeit, onrust, irritatie en stress, en deze kunnen zich ook voordoen in de vorm van gezins- en relatieproblemen, rouw, eenzaamheid en identiteitsproblematiek. 

Wie zijn aangesloten bij de LVPW?

De leden van de LVPW hebben een psychosociale of vergelijkbare opleiding op ten minste hbo-niveau met succes afgerond, aangevuld met een gedegen opleiding in het eigen psychosociale werkveld.

De LVPW kent drie soorten leden:

  1. Leden in opleiding (LIO)
    Leden in opleiding zijn leden die het beroep van psychosociaal werkende ambiëren, maar nog niet kunnen voldoen aan de door de LVPW gestelde opleidingscriteria. Je kunt LIO worden als je een erkende basisopleiding volgt. Elke twee jaar worden de leden in opleiding getoetst.
  2. Geregistreerde leden
    Deze leden voldoen aan de eisen van geregistreerd lidmaatschap van de LVPW, zoals is omschreven in het registratiereglement.
  3. Begunstigers
    Begunstigers ondersteunen met hun bijdrage de vereniging. 

Op zoek naar
een hulpverlener?

Ik ben op zoek naar:

En/of zoek op naam
of woonplaats

Uitgebreid zoeken