Commissies

Naast het bestuur worden veel werkzaamheden uitgevoerd door vrijwilligers binnen  de commissies.

De Validatiecommissie

Deze commissie heeft als taak het valideren van de individuele opleidingsachtergrond van kandidaat-leden. Daarnaast accrediteren zij de basisopleidingen en de aanvullende opleidingen. Als gedelegeerde taak verleent de validatiecommissie accreditatie aan bij- en nascholing voor registerleden in het kader van hun licentieverlenging. Ook de jaarlijkse workshops die door de scholingscommissie van de LVPW georganiseerd worden, worden door deze  commissie gevalideerd en geaccrediteerd.

De Scholingscommissie

Deze commissie verzorgt het huidige scholingsaanbod in de vorm van workshops. De commissie heeft een scholingskader ontwikkeld voor geregistreerde leden die de kwaliteit van hun psychosociale kennis en ervaring op peil dienen te houden en/of dienen uit te breiden. Dit kader is vastgelegd in het validatiereglement.
Deze commissie kan nog extra vrijwilligers gebruiken.

De Registratie- en Visitatiecommissie

De registratiecommissie toetst leden die zich voor registratie hebben aangemeld. De toetsing verloopt volgens de criteria en regels die aangegeven staan in het registratiereglement. Leden die na toetsing kunnen worden geregistreerd, worden opgenomen in het beroepsregister van de LVPW.
Deze commissie is ook verantwoordelijk voor het heronderzoek van registerleden waarvan de licentie na twee jaar verloopt. De commissie visiteert leden die zelfstandig een praktijk voeren.

De Klachtencommissie

Cliënten van geregistreerde leden van de LVPW kunnen gebruik maken van de mogelijkheid om een klacht over hun hulpverlener bij de LVPW neer te leggen. De procedure daarvoor is neergelegd in het Klacht- en Tuchtrecht van de LVPW. Het uiteindelijke doel van het klachtensysteem is het verhogen van de kwaliteit van de beroepsuitoefening.

De PR-commissie
Het bestuur is nog op zoek naar vrijwilligers voor deze commissie, die als taak heeft het bevorderen van de bekendheid van de LVPW, op alle hiervoor geschikte manieren.

Heb je interesse voor het lidmaatschap van een van deze commissies?
Meld je dan hiervoor aan bij de secretaris van de LVPW: secretaris@lvpw.nl 

Op zoek naar
een hulpverlener?

Ik ben op zoek naar:

En/of zoek op naam
of woonplaats

Uitgebreid zoeken