Bestuur

Het bestuur wordt benoemd tijdens de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering (ALV) en is belast met de leiding van de vereniging. De ledenvergadering en het bestuur hebben een aantal commissies ingesteld. Deze commissies werken vanuit een specifieke opdracht.

Op het secretariaat na worden álle taken binnen de LVPW op dit moment uitgevoerd door vrijwilligers. Het is een vereniging vóór en dóór leden.

Het bestuur bestaat uit de volgende leden:

Dhr. Reinier Janssen
Voorzitter, contactpersoon zorgverzekeringen
e-mail: voorzitter@lvpw.nl

Mw. Wilma Potze
secretaris
e-mail: secretaris@lvpw.nl

Dhr. Rens Mesters
penningmeester
e-mail: penningmeester@lvpw.nl

Dhr. Ed van der Vight
bestuurslid, contactpersoon automatisering

Mw. Henny van den Berg
bestuurslid, contactpersoon registratie- en validatiecommissie, en scholingscommissie
e-mail: regvalbest@lvpw.nl 

Op zoek naar
een hulpverlener?

Ik ben op zoek naar:

En/of zoek op naam
of woonplaats

Uitgebreid zoeken