Accreditatie voor bij- en nascholing.

De bij- en nascholing dient kwalitatief en inhoudelijk gebaseerd te zijn op het beroepsprofiel voor psychosociaal werkenden zoals door de LVPW is vastgesteld. De scholing dient gericht te zijn op de beroepscategorieën die in het beroepsprofiel worden beschreven, namelijk de psychosociaal hulpverlener, psychosociaal therapeut en psychosociaal trainer.
Deze reglementen zijn openbaar en staan vermeld op de website. Geïnteresseerden kunnen de reglementen hier downloaden

Aanvraag accreditatie

Opleidingsinstituten kunnen workshops of korte cursussen door de LVPW laten valideren. Aan deze scholing wordt na validatie een aantal scholingspunten toegekend, waarna dit wordt vermeld op het ledendeel van de website. Registerleden die deze scholing met succes hebben gevolgd, kunnen de scholingspunten benutten om mede te kunnen voldoen aan de eisen die worden gesteld in het kader van licentieverlenging.

 De accreditatieroute

  • Het instituut dat een cursus, workshop of congres wil laten accrediteren, stuurt hiervoor het aanvraagformulier 'accreditatie na- en bijscholing' naar het secretariaat van de LVPW. Geïnteresseerden kunnen het aanvraagformulier hier downloaden
  • Nadat de validatiecommissie de cursus, de workshop of het congres dat wordt aangeboden positief heeft beoordeeld volgt accreditatie. De aanvrager ontvangt schriftelijk bericht over deze accreditatie. De voorzitter van de validatiecommissie onderhoudt het contact met de aanvrager.
  • Indien de toetsing door de validatiecommissie negatief uitvalt, wordt een advies aan de desbetreffende aanbieder uitgebracht over aanpassingen die noodzakelijk zijn voordat tot accreditatie kan worden overgegaan.
  • Voor de validatieprocedure brengt de LVPW administratiekosten in rekening. Deze kosten dienen bij het indienen van de aanvraag te worden voldaan. Daarna wordt de aanvraag in behandeling genomen. Voor het behoud van accreditatie wordt een jaarlijks bedrag in rekening gebracht. 
  • De LVPW zorgt voor een vermelding op het ledendeel van de website van de LVPW met een link naar de aanvrager.


Geheimhouding

De LVPW garandeert de scholingsaanbieder dat de informatie die door de aanbieder aan de LVPW is verstrekt in het kader van deze aanvraag alleen voor de toetsingsprocedure wordt gebruikt, en niet aan derden ter beschikking wordt gesteld.

Op zoek naar
een hulpverlener?

Ik ben op zoek naar:

En/of zoek op naam
of woonplaats

Uitgebreid zoeken