Actueel

Op deze pagina worden bijeenkomsten of workshops vermeld die voor onze leden met betrekking tot de uitoefening van hun beroep van belang kunnen zijn.

Geregistreerde leden van de LVPW kunnen hun inbreng per mail sturen aan de backoffice van de LVPW. Activiteiten van derden die door het bestuur van de LVPW van belang worden geacht kunnen ook geplaatst worden.  

 

 

 

 • 03-07-2019 | Seminar Meedenken met de Denker des Vaderlands

  Dit seminar wordt georganiseerd door Kloosterhof. Voor meer informatie en aanmelding klik hier

 • 07-09-2019 | Workshop Welles Niets

  Voor informatie over deze workshop, die door RT Nederland wordt georganiseerd, klik hier

 • 19-09-2019 | Symposium

  Het symposium "Ik ben het even kwijt...." Dementie in een ander persepectief, wordt georganiseerd door Opleidingsinsituut RTNederland. Deelnemers ontvangen na afloop het boek "Stemmen van de ziel, de vergeten waarheid van dementie", door Hans Siepel. De kosten bedragen € 150,00 per persoon. Dit is inclusief koffie/thee en lunch. 

  Aanmelding tot deelname kun je doen via het contactformulier op de website www.rtnederland.nl, of door een mail te sturen naar info@rtnederland.nl.

 • 27-09-2019 | Start Opleiding persoonlijke ontwikkeling en professionele communicatie

  Deze opleiding combineert drie doeltreffende en bekende psychologische stromingen en is daarmee uniek in Nederland. De wijsheid van het enneagram geeft je een diep inzicht in jezelf, Transactionele Analyse (TA) leert je onbewuste patronen herkennen in je relaties met anderen en NLP geeft een veelheid aan technieken waarmee je doelgericht leert communiceren en je eigen gedrag en dat van anderen kan aansturen.Familieopstellingen ten slotte, wordt als vierde invalshoek gebruikt om verborgen belemmeringen binnen relaties, familie en/of organisatiesystemen zichtbaar te maken. 
  Deze tweejarige opleiding is geaccrediteerd voor 150 punten en gevalideerd tot 1 juni 2021.

  Informatie: 
  Corael Opleidingen
  030-2200355
  info@corael.nl
  www.Corael.nl 

 • 27-9-2019 | DSM V

  Training DSM V - georgansieerd door de LVPW. Wil je meedoen? Meld je aan bij info@lvpw.nl

  Deze training is door de LVPW beoordeeld met 10 punten, en voldoet aan de PSBK-eis. 

  Inhoud van de workshop

  Het DSM- 5- systeem wordt in deze ééndaagse training inzichtelijk en hanteerbaar gemaakt aan de hand van kennisoverdracht van psychopathologie en casuïstiek. De hantering van het classificatiesysteem, de indeling in hoofdgroepen (psychiatrische- en persoonlijkheidsstoornissen) en veel voorkomende stoornissen komen aan bod, zoals psychotische stoornissen, angst- en paniekstoornissen, PTSS, stemmingsstoornissen, autisme en eetstoornissen. 
  Het gaat er niet om dat we als (complementair) therapeut aan diagnostiek doen, zoals in de GGZ en in de psychiatrie. Maar vaak is er een dunne scheidingslijn tussen mensen met psychische klachten en mensen met psychiatrische problemen. Hoe kan je dan onderzoeken waar je precies mee te maken hebt?
  Wat zijn de mogelijkheden en wanneer verwijs je door? Je leert te werken met het 30- minuten interview. Dat is een praktijkgerichte tool waarin de belangrijkste klachten en verschijnselen aan de orde komen. Hiermee is snel en duidelijk te classificeren of er sprake is van een stoornis en zo ja van welke. We kunnen dan beoordelen of behandeling in onze praktijk mogelijk is of dat een doorverwijzing naar de GGZ noodzakelijk is.  

  Na de workshop

  • Heb je kennis omtrent theorie en toepasbaarheid van de DSM-5 en weet je hoe psychiatrische stoornissen gedefinieerd en geclassificeerd worden.
  • Ben je op de hoogte van de indeling in hoofdgroepen: ernstige psychiatrische stoornissen; persoonlijkheidsstoornissen en de meest voorkomende stoornissen.
  • Kun je werken met het 30- minuten interview.

  Over Jacqueline van der Palm

  Jacqueline is sinds 1987 werkzaam in de hulpverlening. In 1991 is zij afgestudeerd aan de Hogeschool Rotterdam als maatschappelijk werker met een brede basis als allround hulpverlener. Zij volgde specialisaties zoals sekse specifieke hulpverlening en seksueel geweld; PTSS; Oplossingsgerichte Cognitieve (gedrags) therapie; RET; EMDR; Solution Focused Psychotraumatolog en ACT. Sinds 2009 studeert zij uit interesse psychologie aan de Open Universiteit. Sinds 2011 werkt Jacqueline als zelfstandig Psychosociaal therapeut, coach en trainer. Jacqueline heeft ruim 12 jaar de cursus psychiatrie gegeven en de verdiepingsmodules bij Pameijer. De afgelopen jaren geeft zij trainingen op freelance basis voor o.a. het Rino.

 • 11-10-2019 | DSM V

  Training DSM V - georgansieerd door de LVPW. Wil je meedoen? Meld je aan bij info@lvpw.nl

  Deze training is door de LVPW beoordeeld met 10 punten, en voldoet aan de PSBK-eis. 

  Inhoud van de workshop

  Het DSM- 5- systeem wordt in deze ééndaagse training inzichtelijk en hanteerbaar gemaakt aan de hand van kennisoverdracht van psychopathologie en casuïstiek. De hantering van het classificatiesysteem, de indeling in hoofdgroepen (psychiatrische- en persoonlijkheidsstoornissen) en veel voorkomende stoornissen komen aan bod, zoals psychotische stoornissen, angst- en paniekstoornissen, PTSS, stemmingsstoornissen, autisme en eetstoornissen. 
  Het gaat er niet om dat we als (complementair) therapeut aan diagnostiek doen, zoals in de GGZ en in de psychiatrie. Maar vaak is er een dunne scheidingslijn tussen mensen met psychische klachten en mensen met psychiatrische problemen. Hoe kan je dan onderzoeken waar je precies mee te maken hebt?
  Wat zijn de mogelijkheden en wanneer verwijs je door? Je leert te werken met het 30- minuten interview. Dat is een praktijkgerichte tool waarin de belangrijkste klachten en verschijnselen aan de orde komen. Hiermee is snel en duidelijk te classificeren of er sprake is van een stoornis en zo ja van welke. We kunnen dan beoordelen of behandeling in onze praktijk mogelijk is of dat een doorverwijzing naar de GGZ noodzakelijk is.  

  Na de workshop

  • Heb je kennis omtrent theorie en toepasbaarheid van de DSM-5 en weet je hoe psychiatrische stoornissen gedefinieerd en geclassificeerd worden.
  • Ben je op de hoogte van de indeling in hoofdgroepen: ernstige psychiatrische stoornissen; persoonlijkheidsstoornissen en de meest voorkomende stoornissen.
  • Kun je werken met het 30- minuten interview.

  Over Jacqueline van der Palm

  Jacqueline is sinds 1987 werkzaam in de hulpverlening. In 1991 is zij afgestudeerd aan de Hogeschool Rotterdam als maatschappelijk werker met een brede basis als allround hulpverlener. Zij volgde specialisaties zoals sekse specifieke hulpverlening en seksueel geweld; PTSS; Oplossingsgerichte Cognitieve (gedrags) therapie; RET; EMDR; Solution Focused Psychotraumatolog en ACT. Sinds 2009 studeert zij uit interesse psychologie aan de Open Universiteit. Sinds 2011 werkt Jacqueline als zelfstandig Psychosociaal therapeut, coach en trainer. Jacqueline heeft ruim 12 jaar de cursus psychiatrie gegeven en de verdiepingsmodules bij Pameijer. De afgelopen jaren geeft zij trainingen op freelance basis voor o.a. het Rino.

 • 18-10-2019 | Start Masteropleiding Counseling en Coaching

  In deze vervolgopleiding wordt verdieping aangeboden in je verdere persoonlijke en professionele ontwikkeling als begeleider. Je leert elk Enneagramtype grondig kennen en concrete interventies toe te passen in de begeleiding. Je krijgt daarbij inzicht in de ongezonde aspecten van de Enneagramtypes vanuit de klassieke psychopathologie (DSM-IV). Deze invalshoek geeft extra diepgang juist wanneer begeleidingsprocessen stagneren. Je leert doelgericht te werken vanuit het `hier en nu` en minder snel mee te gaan in de zijwegen van de weerstand.
  Deze 1-jarige opleiding is geaccrediteerd voor 150 punten en gevalideerd tot 1 juni 2021.

  Informatie: 
  Corael Opleidingen
  030-2200355
  info@corael.nl
  www.Corael.nl 

 • 02-11-2019 | Workshop Zie ik het helder

  Klik hier voor meer informatie over deze workshop, die door RT Nederland georganiseerd is.

 • 15-11-2019 | Werken met Ik-grensbewustzijn

  Klik voor meer informatie over deze workshop hier.

 • 19-11-2019 | Start Opleiding persoonlijke ontwikkeling en professionele communicatie

  Deze opleiding combineert drie doeltreffende en bekende psychologische stromingen en is daarmee uniek in Nederland. De wijsheid van het enneagram geeft je een diep inzicht in jezelf, Transactionele Analyse (TA) leert je onbewuste patronen herkennen in je relaties met anderen en NLP geeft een veelheid aan technieken waarmee je doelgericht leert communiceren en je eigen gedrag en dat van anderen kan aansturen.Familieopstellingen ten slotte, wordt als vierde invalshoek gebruikt om verborgen belemmeringen binnen relaties, familie en/of organisatiesystemen zichtbaar te maken. 
  Deze tweejarige opleiding is geaccrediteerd voor 150 punten en gevalideerd tot 1 juni 2021.

  Informatie: 
  Corael Opleidingen
  030-2200355
  info@corael.nl
  www.Corael.nl 

 • 23-11-2019 | Workshop ‘Therapeutisch werken met (orthodox-)christelijke cliënten

  Hulpvragers met een (orthodox) christelijke levensbeschouwing komen niet altijd direct met hun zingevingsvragen naar de hulpverlening. Hulp uit de dominante seculiere cultuur wordt niet altijd vertrouwd, of niet gezien als een geschikte mogelijkheid. Daarom wordt hulpverlening vermeden, wordt er hulp binnen de eigen kring van gelovigen gezocht of wordt een beroep gedaan op een gespecialiseerde zorgaanbieder die helpt vanuit het gedeelde normen- en waardenstelsel. Dat is jammer, want psychosociaal therapeuten hebben juist veel te bieden aan flexibiliteit, creativiteit en hulp bieden met respect en aandacht voor de eigen krachtbron van de cliënt.

  Therapeuten hebben soms moeite om aan te sluiten bij de leefwereld van gelovige cliënten omdat zij zelf niet religieus zijn en het een ongemakkelijk onderwerp vinden dat misschien wel te privé is om te bespreken. Velen geven aan dat zij zich niet voldoende toegerust voelen en de competenties missen.  Uit onderzoek blijkt ook dat hulpverleners die voldoende zicht hebben op hun eigen waardenstelsel en zingevingsvragen, deze hulpvragen eerder signaleren en bespreken.

  Na het volgen van de workshop heb je

  • Kennis van de leefwereld van (orthodox) gelovige cliënten en gezinnen;
  • Inzicht in de meerwaarde van aansluiten bij de leefwereld en handvatten om dit ook te gaan toepassen;
  • Voldoende bagage en competenties om je hulpverlening beter te laten aansluiten bij de doelgroep;
  • Zicht op je eigen normen en waarden en op je mogelijkheden en grenzen.

  Over de trainer:

  Wilma Potze heeft voor verschillende welzijnsinstellingen gewerkt als maatschappelijk werker en jeugdprofessional, en heeft een eigen praktijk. Zij is gespecialiseerd in hulpvragen rond fertiliteit, zwangerschap en donor- en adoptieouderschap. Zelf opgevoed als kind van religieuze ouders bleef het onderwerp religie steeds weer terugkeren. Tijdens haar masterstudie Pedagogiek is Wilma zich door onderzoek gaan verdiepen in de Reformatorische doelgroep, om te zoeken naar wat nodig is om zorgmijding te verminderen, bruggen te bouwen en hulpverlening effectiever te maken.

  Praktische informatie:

  Locatie: Randstad 22-163, 1316 BM in Almere (uitstekend bereikbaar met loopafstand vanaf het centraal station, gratis parkeergelegenheid).
  Datum: 23 november 2019
  Tijd: 10:00 tot 16:00 uur (9:30 uur inloop; 10:00 uur start)
  Kosten LVPW-leden: €140,00
  Kosten niet leden: € 150,00
  Maximum aantal deelnemers: 15
  Er wordt voorzien in koffie, thee, lunch en lichte snack.
  Voor deze dag ontvang je een certificaat. De LVPW heeft de bijscholingsdag geaccrediteerd met 10 punten. Het certificaat ontvang je naderhand digitaal.

   

  Inschrijven kan door een mail te sturen naar info@lvpw.nl. Indien je dieetwensen hebt, verzoeken wij je dit ook door te geven.

   

Op zoek naar
een hulpverlener?

Ik ben op zoek naar:

En/of zoek op naam
of woonplaats

Uitgebreid zoeken