Erkend bij- en nascholingsaanbod

Jungiaanse Coachings- en Counselingstechnieken

De cursus vindt plaats in vijf dagen. De eerste dag is een voorbereidendedag, waarin theorie wordt aangeboden. De daarop volgende dagen neemt iederecursist het materiaal mee van een gesprek dat op een diepgaand niveau isgevoerd en wordt van hieruit de cursus spelenderwijs en verdiependerwijsgegeven. 
Het doel is dat de coach leert niet meer op de oppervlakte gesprekken tevoeren, maar desgewenst enkel in de diepte, waarbij niet het alledaagsewordt aangeraakt, maar juist de diepere lagen in het bewustzijn van de mens.
50 scholingspunten. Gevalideert tot 1 mei 2020

Meer informatie:
SPSO
Mevrouw Fransje de Jongh
Telefoon: 030-2803819
e-mail: adm@spso.nl
website: www.spso.nl


Introductie Focusing

De driedaagse training heeft tot doel de deelnemers kennis te laten maken met focussen door het aanleren van de basishouding en basisvaardigheden en het leren toepassen van enkele focusinterventies in cliëntcontacten.
De inhoud van de training is praktischgericht, naast de theorie worden veel oefeningen aangeboden. Er worden demo's gegeven en er is ruime gelegenheid tot eigen inbreng.
30 scholingspunten. Gevalideerd tot 12.09.2018

Meer informatie:
Focuscentrum Aaffien de Vries
telefoon: 0592-612613 of 06-12690823
e-mail: aaffien@focuscentrum.nl
website: www.focuscentrumadv.nl


Workshop Rationeel Emotieve Therapie

Gedachten en overtuigingen spelen een hoofdrol bij veranderingsprocessen, stress en zelfvertrouwen. Iedere hulpverlener krijgt te maken met jongeren of volwassenen die zichzelf niet verder helpen met hun gedachten. Met de kennis van RET bent u beter in staat om cliënten bewust te maken van beperkende patronen en om ze te helpen om deze te doorbreken. De cursus is kort, maar met de nodige theoretische onderbouwing, duidelijk, praktijkgericht en lekker boeiend!
Scholingspunten: 15 punten. Gevalideerd tot 6 maart 2020 


Workshop Anderen begeleiden bij faalangst

Faalangst komt heel veel voor en niet alleen bij kinderen! Ook volwassenen worden vaak geblokkeerd door gebrek aan zelfvertrouwen. Leer in 2 dagen om faalangst te herkennen en om jongeren en volwassenen hiermee goed te begeleiden. Om anderen goed te begeleiden bij faalangst is de RET-methode onmisbaar. De RET-methode komt in deze cursus niet meer aan bod. Ik ga ervan uit dat u hier al mee kunt werken. Anderen Begeleiden bij Faalangst is dus bedoeld voor professionals die de RET-methode al beheersen. Als dit bij u niet het geval is, volg dan eerst de RET-cursus bij Upside Down Trainingen. Het zijn beide hele boeiende, praktische cursussen!

Scholingspunten: 15 punten. Gevalideerd tot 6 maart 2020

Meer informatie:
Upside Down Trainingen
Mevrouw H. Bogaard
06-29467597
E-mail info@upsidedownsite.nl
Website: www.upsidedownsite.nl


De Interactie Academie VZW biedt trainingsprogramma's en opleidingen aan waarin thema's en praktijkvragen worden behandeld vanuit een systeemtheoretische optiek. Zij bieden onderstaande opleidingen aan die door de LVPW geaccrediteerd zijn: 

Creatieve methodieken: experimenteren met vele "talen" 
In deze opleiding onderzoek je hoe diverse creatieve werkvormen kunnen bijdragen tot aansluiting en verandering. Onderwerpen: materiaal gebruiken, tekenen, verhalen vertellen, werken met foto’s en film, psychodrama, lichaamsoefeningen en meditatietechnieken, werken met poppetjes, gebruik van beweging en ruimte, enz. 
60 scholingspunten, indien gestart na 1-5-2014: 150 scholingspunten, gevalideerd tot 31 oktober 2017:

Opleiding Gezinsbegeleiding.
Tijdens deze opleiding leer je inzicht te verwerven op de impact van communicatiepatronen, posities, omgangsvormen, waarden en normen in een gezin en proberen van daaruit aan te sluiten bij het gezin en de verschillende gezinsleden. We oefenen methodieken die zowel voor het gezin als voor de verschillende gezinsleden identiteitsversterkend en constructief kunnen werken.
60 scholingspunten, indien gestart na 1-5-2014: 150 scholingspunten, gevalideerd tot 31 oktober 2017:

Ontwikkelingsbegeleiding, ouderbegeleiding en opvoedingsondersteuning
In deze opleiding leer je over deze moeilijkheden denken vanuit systeemtheoretische concepten en verwerf je methodes waarmee je aan de slag kan in drie toepassingsgebieden: individuele kind- en jongerenbegeleiding, ouderbegeleiding en het intermediair werken met andere professionelen.
60 scholingspunten, indien gestart na 1-5-2014: 150 scholingspunten, gevalideerd tot 31 oktober 2017: 

Procesgericht en systeemtheoretisch werken met individuen.
Deze opleiding biedt een theoretisch raamwerk en methodiektraining voor hulpverleners en therapeuten, die zich willen bekwamen in het systeemtheoretisch en veelzijdig therapeutisch werken met individuen van alle leeftijden, jong en oud.  
60 scholingspunten indien gestart na 1-5-2014: 150 scholingspunten, 

Toegepaste begeleidingsmethoden en multisystemisch werken.
In deze opleiding leer je om procesmatig te werken met multiprobleemsituaties. Vanuit een meerzijdig partijdige houding probeer je je zicht te krijgen op de verschillende (machts)posities en standpunten van alle betrokkenen. 
60 scholingspunten, indien gestart na 1-5-2014: 150 scholingspunten, gevalideerd tot 31 oktober 2017:

Opleiding partnerrelatietherapie.
Tijdens deze opleiding onderzoek je hoe interfamiliale, sociaal-maatschappelijke en culturele contextenzowel de partners als de hulpverleners beïnvloedt en begrenst. De dynamiek, communicatieprocessen en steeds terugkerende interactiecirkels in een partnerrelatie worden onder de loep genomen. We besteden daarbij aandacht aan gevoelens, verbondenheid, intimiteit, verschil en eigen ruimte voor elk van de partners.
60 scholingspunten, indien gestart na 1-5-2014: 150 scholingspunten, gevalideerd tot 31 oktober 2017:

Meer informatie:
Interactie-Academie VZW
Van Schoonbekestraat 33 
2018 Antwerpen België 
Telefoon: +32 (0)3 237 01 52 
E-mail: secretariaat@interactie-academie.be 
URL: www.interactie-academie.be 


Basisopleiding Systemisch Werk met familieopstellingen

Het systemisch werk met opstellingen dat door Bert Hellinger in Duitsland werd ontwikkeld geniet een enorme belangstelling in Nederland. Veel mensen hebben kennis gemaakt met dit werk als toeschouwer, representant of cliënt in één van de workshops. Bij een groeiend aantal is een behoefte bestaan om zich de ziens- en zijnswijze en vaardigheden van het werken met opstellingen eigen te maken, verder te verdiepen en te integreren in de beroepspraktijk. Voor hen is deze basisopleiding systemisch werk bedoeld. 
In vijf blokken van twee dagen en twee blokken van drie dagen (totaal 16 dagen) kunnen deelnemers leren om zelfstandig opstellingen te begeleiden en het systemisch werk te integreren in hun beroepspraktijk. Deze intensieve opleiding zal een verrijking bieden voor het professionele handelen van de deelnemers, ook wanneer zij niet opstellingen als zodanig willen gaan begeleiden. Het gaat hier om een basisopleiding. Het begeleiden van Opstellingen vraagt naast het opdoen van veel ervaring ook een bepaalde basishouding en sensitiviteit. Aan al deze aspecten zal in de opleiding ruim aandacht worden besteed, maar vragen veelal nog verdere ontwikkeling.
60 scholingspunten indien gestart na 1-5-2014: 150 scholingspunten, gevalideerd tot 13.05.2018 

Meer informatie
Bert Hellinger Instituut Nederland
Mevrouw A. Matthijssen
telefoon: 050-5020680 / 06-53357252
info@hellingerinstituut.nl
www.hellingerinstituut.nl


Systemisch Werken
In de eerste kennismaking wordt gestart met een introductie van het systemisch werken en de veelzijdigheid daarvan. Hierin komen begrippen als contact, contract, grens, binnen en buiten, wat is van mij en wat niet, aan bod. Vervolgens wordt gewerkt met het maken van
een Genogram, het openingsinterview en de vragen die nodig zijn om systemisch te kunnen werken. Wat is systemisch van belang en wat heeft psychologische effecten maar geen systemische gevolgen. Wie behoort er tot het familiesysteem en wie niet. Welke rol speelt de rangorde, de volgorde en hoe wordt die bepaald. Hoe vind je de balans tussen geven en nemen. Voor begeleiders is het van groot belang dat zij hun eigen plek binnen hun systeem van herkomst kennen en hebben genomen. Binnen de opleiding is hier veel aandacht voor.
Scholingspunten: 60 punten indien gestart na 1-5-2014: 150 scholingspunten, gevalideerd tot 12 december 2017

Meer informatie:
Phoenix Opleidingen
Mirjam Broekhuizen
030-2711383
info@phoenixopleidingen.nl
www.phoenixopleidingen.nl 
 


Opleiding verlies en rouwbegeleiding
De opleiding Verlies en rouwbegeleiding is een deeltijd opleiding. Hetdeeltijdonderwijs biedt studenten de mogelijkheid om in de avonduren of opzaterdag een opleiding te volgen. Er is gekozen voor een ordening volgens(deel)tentamens. Er wordt zoveel mogelijk in modulen gewerkt. D.w.z. dat de studenten met slechts enkele vakken tegelijk bezig zijn, deze door eententamen afronden en daarna weer verdere vakken oppakken. Dit betekent dat de tentamens over het hele cursusjaar verspreid zijn. 
Onderwerpen die aan de orde komen zijn o.a.: ontwikkelingspsychologie, gespreksvaardigheden, het groepsgesprek, practicum verlies- en rouwbegeleiding, zingeving en transcendentie, practicum autobiografisch schrijven, existentiële psychotherapie, echtscheiding en rouw, het helpende gesprek, rituelen, de therapeutische basishouding, verlies en rouw bij kinderen, gecompliceerde rouw, praktijkvoering, gezondheidsrecht, organisatie gezondheidszorg, intervisie en groepssupervisie
Met bewijs van succesvol afsluiten 60 punten, indien gestart na 1-5-2014: 150 scholingspunten,  per jaar.  Gedurende de volledige drie jarige opleiding kan in totaal 180 punten worden behaald. Gevalideerd tot 28 februari 2018 

Meer informatie:
Hogeschool Geesteswetenschappen Utrecht
De heer H. Boswinkel
030-8201180
h.boswinkel@hgu.nl
www.hgu.nl


Opleiding Stervensbegeleiding
De opleiding Stervensbegeleiding is een deeltijd opleiding. Het deeltijdonderwijs biedt studenten de mogelijkheid om in de avonduren of op zaterdag een opleiding te volgen. Er is gekozen voor een ordening volgens (deel)tentamens. Er wordt zoveel mogelijk in modulen gewerkt, d.w.z. dat de studenten met slechts enkele vakken tegelijk bezig zijn, deze door een tentamen afronden en daarna weer verdere vakken oppakken. Dit betekent dat de tentamens over het hele cursusjaar verspreid zijn. Onderwerpen die aan de orde komen zijn o.a.: ethische discussie rond leven en dood, chronische en terminale patiënten, juridisch aspecten, de energetisch behandeling, rituelen, practicum stervensbegeleiding, de moderne bijna-dood-ervaring, hylisch pluralisme 60 punten bij afronding van de opleiding, gevalideert tot 28 maart 2018.

Meer informatie:
Hogeschool Geesteswetenschappen Utrecht
De heer H. Boswinkel
030-8201180
h.boswinkel@hgu.nl
www.hgu.nl


Focussen voor professionele begeleiders, module 1
Focussen is een stap-voor-stap methode waarbij de aandacht naar binnen wordt gekeerd in het centrum van het lichaam en op een effectieve en respectvolle manier contact wordt gemaakt met wat er daar werkelijk van binnen leeft: gevoelens/emoties, blokkades en'energievreters', maar ook behoeften, verlangens en mogelijkheden. Het is als methode ontwikkeld door E. Gendlin vanuit de cliëntgerichtepsychotherapie. Nu wordt het steeds vaker binnen andere beroepsvelden gebruikt, waarin er sprake is van intensieve persoonlijke of groepsbegeleiding.
60 punten per training, gevalideerd tot 26 juni 2018. 

Meer informatie:
Sentir Focuspraktijk
Marion van den Boogaard
024-3240706
info@sentir.nl
www.sentir.nl


De kracht van autobiografisch schrijven

Schrijven over je eigen leven is heilzaam. Onderzoek toont dat autobiografisch schrijven stressverlagend, inzichtgevend, gezondheidsbevorderend en therapeutisch kan werken. Het blijkt een laagdrempelige en effectieve methode om je levensloop te onderzoeken en
inzicht te krijgen in wie je bent en wat je wilt in het leven. Met autobiografische schrijfopdrachten kom je snel tot de kern. Thema's, motieven, betekenisvolle samenhangen: ze komen bovendrijven in de verhalen die je schrijft aan de hand van simpele schrijfopdrachten. De kracht van autobiografisch schrijven is onder meer dat het voor vrijwel elke doelgroep geschikt is en zowel individueel als in groepen te gebruiken is. Bovendien ervaren veel mensen het schrijven vaak als zeer vreugdevol.
Scholingspunten: 40 punten, gevalideerd tot 1 januari 2018.

Meer informatie:
SPSO
mevrouw F. de Jong
telefoon: 030-2803819
f.dejongh@spso.nl
www.spso.nl


De basisopleiding Enneagram-, TA- & NLP-practitioner

Deze opleiding combineert drie doeltreffende en bekende psychologische stromingen en is daarmee uniek in Nederland. De wijsheid van het enneagram geeft je een diep inzicht in jezelf, Transactionele Analyse (TA) leert je onbewuste patronen herkennen in je relaties met anderen en NLP geeft een veelheid aan technieken waarmee je doelgericht leert communiceren en je eigen gedrag en dat van anderen kan aansturen.Familieopstellingen ten slotte, wordt als vierde invalshoek gebruikt om verborgen belemmeringen binnen relaties, familie en/of organisatiesystemen zichtbaar te maken. 
Deze tweejarige opleiding is geaccrediteerd voor 150 punten en gevalideerd tot 1 juni 2021.

Masteropleiding Counseling & Coaching 
In deze vervolgopleiding wordt verdieping aangeboden in je verdere persoonlijke en professionele ontwikkeling als begeleider. Je leert elk Enneagramtype grondig kennen en concrete interventies toe te passen in de begeleiding. Je krijgt daarbij inzicht in de ongezonde aspecten van de Enneagramtypes vanuit de klassieke psychopathologie (DSM-IV). Deze invalshoek geeft extra diepgang juist wanneer begeleidingsprocessen stagneren. Je leert doelgericht te werken vanuit het `hier en nu` en minder snel mee te gaan in de zijwegen van de weerstand.
Deze 1-jarige opleiding is geaccrediteerd voor 150 punten en gevalideerd tot 1 juni 2021.

Informatie beide opleidingen:
Corael Opleidingen
030-2200355
info@corael.nl
www.Corael.nl 


Cursus Individueel Systemisch Werk
De cursus heeft als opzet de deelnemers te trainen in het thuisraken in de systemische manier van kijken en om onderdelen van opstellingen toe te kunnen gaan passen in individuele begeleiding. De docent kan voor het geven van deze cursus putten uit een zeer groot arsenaal aan scholing en ervaring wat bijdraagt aan de kwaliteit van de cursus. De cursus geeft de Psychosociaal Werker duidelijk extra gereedschap om cliënten te begeleiden. 
50 scholingspunten, gevalideerd tot 16 maart 2021.

Meer informatie:
Praktijk IBTS, mevrouw Maria Rotte
T 024-3600835 / 06-51181486
ibts@planet.nl
www.mariarotte.nl


Training voor professionals "Traumaverwerking van seksueel misbruik binnen instelling, gezin en de Rooms Katholieke Kerk in breder perspectief"

Seksualiteit is onlosmakelijk verbonden met het menszijn. Ongewenste seksuele intimiteiten en seksueel misbruik leiden tot ernstige traumatisering op korte, maar zeker ook op langere termijn. Op mentaal, emotioneel en lichamelijk niveau treedt er ernstige beschadiging op. Het herkennen van de symptomen en daarna de professionele begeleiding is essentieel voor het verwerken van de traumatiek en het weer kunnen functioneren in de maatschappij.

Deze 10-daagse training is ontwikkeld door RT Nederland, is voor alle professionals en is niet speciaal gericht op reïncarnatietherapie.

De training is geaccrediteerd voor 100 punten en gevalideerd tot 16.08.2021

Meer informatie:
Marilou Koene-Boulanger
0162-516363
voorzitter@rtnederland.nl
www.rtnederland.nl

 


 

7e Nederlandse Congres over Geneeskunde en Spiritualiteit

Het 7e Nederlandse Congres over Geneeskunde en Spiritualiteit gaat over thema's die verstand, lichaam en geest samenbrengen. De integrale geneeskunde, die de patiënt als geheel beschouwt, wint terrein. Veel praktijken die voorheen als holistisch werden beschouwd, worden vandaag de dag opgenomen in de traditionele geneeskunde en in combinatie hiermee aanbevolen in therapeutische benaderingen. Dit congres over geneeskunde en spiritualiteit brengt de laatste informatie over studie en praktijk van actuele thema's, die in algemene zin de kwaliteit van het leven van vandaag benaderen.

In 2016 vindt het congres op 5 november plaats.

Het congres is geaccrediteerd voor 7 scholingspunten en gevalideerd tot 11 oktober 2021.

Meer informatie:
Maria Moraes
06-54267902
info@nrsp.nl
www.geneeskundeenspiritualiteit.nl

 


 

Netwerkseminar, met verschillende workshops, zoals Stigma, een onzichtbaar leed, en Naasten bij verslavingsproblematiek

 
Instituut: 
IK-fulness 
Aantal punten: 7
Meer info:info@ik-fullness.nl
Website: www.ik-fullness.nl


 

Seksualiteit, natuurlijk in partnerrelatietherapie  

Partnerrelatie, seksualiteit en gehechtheid zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. In de praktijk van de hulpverlening blijkt het voor systeemtherapeuten soms lastig om seksualiteit een normaal en vanzelfsprekend, natuurlijk,  onderdeel van de therapie te laten zijn. Professionals voelen zich vaak verlegen met of niet voldoende bekwaam therapeutische interventies te doen met betrekking tot seksualiteit. Gezien de wederzijde invloed van seksualiteit en welbevinden in de partnerrelatie, behoren omgaan met seksuele aspecten of problematiek tot het domein van de systeemtherapeut en is het wenselijk dat dit vloeiend onderdeel is van de relatietherapie. Daar seksualiteitsbeleving sterk verbonden is met gehechtheid en er vanuit dit theoretisch kader veel van kan worden begrepen, wordt in deze cursus aandacht besteed aan hoe dit in te zetten in de partnerrelatietherapie vanuit modellen die op de gehechtheidstheorie aansluiten.

Het betreft een zesdaagse cursus die in totaal 40 uur beslaat, met per bijeenkomst 2 à 3 uur voorbereidingstijd.

In de eerste bijeenkomsten wordt aandacht besteed aan de gehechtheidstheorie, de correlatie met seksualiteit, genoemde therapiemodellen en de daarbij behorende systemische en experiëntiële interventies. In de daaropvolgende bijeenkomsten wordt aandacht besteed aan andere thema’s. Hierin kunnen, op verzoek van cursisten, eventueel aanpassingen worden aangebracht, bijvoorbeeld met betrekking tot specifieke onderwerpen.  Seksualiteit bespreken en therapeutisch bewerken in een systemische therapie staat centraal.

De cursus geeft ruim baan aan reflectie, systemische en experientiële componenten door de opgenomen persoonlijke oefeningen in de bijeenkomsten.

De opleiding is geaccrediteerd voor 60 scholingspunten en gevalideerd tot juni 2022.

Meer Informatie:
Petra Deij
E: info@praktijkpetradeij.nl
I: www.praktijkpetradeij.nl

 


 

EFT-trainingen

 

Instituut: Stichting EFT Nederland

Training: EFT Based Basiscursus

Geaccrediteerd per 16.01.2017

Aantal punten: 45

 

Instituut: Stichting EFT Nederland

Training: Verdiepingstraining EFT

Geaccrediteerd per 22.05.2017

Aantal punten: 80                         

training@eft.nl

www.eft.nl

 

 

 

 


Op zoek naar
een hulpverlener?

Ik ben op zoek naar:

En/of zoek op naam
of woonplaats

Uitgebreid zoeken